Logo

Institut Teknologi Bandung

3 August 2015
Current weather
24.9 C
Humidity:52 %

Direktori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Teknik Penerbangan (Program Studi/Prodi)

Disiplin teknik Penerbangan di ITB telah dikembangkan jauh sebelum tahun 1997 dan semula bernaung di bawah Departemen Teknik Mesin. Pendidikan teknik penerbangan mencakup pengetahuan tentang analisis, perancangan dan operasi pesawat terbang dan wahana antariksa yang meliputi aspek-aspek aerodinamika struktur dan material, mekanika terbang, sistem pesawat dan sistem transportasi. Lulusan Departemen Teknik Penerbangan dapat bekerja di berbagai bidang yang berkaitan dengan kedirgantaraan.


http://www.ae.itb.ac.id